Processverktyg för resultatinriktat arbete med människor

Resursoptimering

Målformulering

Problembeskrivning

Orsaksförståelse

Baserat på orsaksförståelse, helhetssyn & samarbete

Se, och skriv gärna ut pdf för praktiskt användande...

Boka föreläsning!

Boka en föreläsning för en fördjupning och beskrivning av Unicode Process

i syfte att utveckla Er verksamhet  (Tid för föreläsning 1,5 timme).

Efter föreläsningen kommer Ni att förstå hur Unicode Process, både på kort och lång sikt, skapar högre effektivitet både resultatmässigt som ekonomiskt.

Pris: 16.000:- + moms

Jag vill veta mer!

Boka Workshop!

En Workshop innehåller, förutom föreläsningen, en​ möjlighet att under handledning applicera Unicode Process i konkreta exempel. Workshopen ger under andra halvan deltagarna möjlighet att under handledning arbeta med eget valda praktiska exempel. Dessa exempel får gärna vara kopplade till deltagarnas yrkesroll. 

Heldag 8:30-16:00

8:30-10:00          Förläsning

10:00-10:30         Paus

10:30-12:00          Praktiska exempel

12:00-13:00          Lunch

13:00-14:00          Egna exempel

14:00-14:15            Paus

14:15-15:30            Egna exempel

15:30-16:00           Summering och avslutning

Pris: 26.000:- + moms

Jag vill veta mer!

Konsultation

Konsultationsuppdrag utföres med Unicode Process som utgångspunkt. Uppdragen anpassas enligt de behov som uppdragsgivaren har. Priser och omfattning diskuteras i enskilt fall.

Jag vill veta mer!