Processverktyg för resultatinriktat arbete med människor

Rityta 1.png

Målformulering

Problembeskrivning

Orsaksförståelse

Resursoptimering

Baserat på orsaksförståelse, helhetssyn & samarbete

Ladda ner vår pdf för praktiskt användande...

Behandlingsprocess

Boka föreläsning!

Boka en föreläsning för en fördjupning och beskrivning av Unicode Process i syfte att utveckla Er verksamhet. Efter föreläsningen kommer Ni att förstå hur Unicode Process, både på kort och lång sikt, skapar högre effektivitet både resultatmässigt som ekonomiskt.

Pris: 16.000:- + moms

Boka Workshop!

En Workshop innehåller, förutom föreläsningen, en​ möjlighet att under handledning applicera Unicode Process i konkreta exempel. Workshopen ger under andra halvan deltagarna möjlighet att under handledning arbeta med eget valda praktiska exempel. Dessa exempel får gärna vara kopplade till deltagarnas yrkesroll. 

Heldag 8:30-16:00

8:30-10:00

10:00-10:30

10:30-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-14:15

14:15-15:30

15:30-16:00

Föreläsning

Paus

Praktiska exempel

Lunch

Egna exempel

Paus

Egna exempel

Summering och avslutning

Pris: 26.000:- + moms

Konsultation

Konsultationsuppdrag utföres med Unicode Process som utgångspunkt. Uppdragen anpassas enligt de behov som uppdragsgivaren har. Priser och omfattning diskuteras i enskilt fall.